प्राकृतिक कृषिको सिद्धान्त

“प्राकृतिक कृषिको सिद्धान्त प्रकृतिको लागि अति सम्मान र चासो हो।”
– मेंसुसामा

शुमेईको खाना उत्पादन गर्ने विधि, जसलाई प्रकृतिक कृषि भनिन्छ, पृथ्वीको लागि यसको चिन्तासँग सहमत छ। प्राकृतिक कृषिको अभ्यास पूर्णतया प्रकृतिको आन्तरिक ज्ञानको लागि गहिरो श्रद्धाद्वारा निर्देशित छ।
मीशुसामाले प्राकृतिक कृषिलाई शुद्ध स्वस्थ खाना खेती गर्ने माध्यम मात्र नभई कला र आध्यात्मिक अभ्यासको रूपमा पनि परिकल्पना गर्नु भयो। यसले पृथ्वी, सूर्य, वर्षा, हावा, किसान, उपभोक्ता र समाजका सबै तत्वहरू बीचको सम्बन्ध र बन्धनहरू बुझ्नमा निर्भर गर्दछ।