शुमें दर्शन

शुमेंको दर्शन “कृतज्ञताले कृतज्ञता पैदा गर्छ, असन्तुष्टिले असन्तुष्टि जन्माउँछ। “
– मेशुसामा

शुमें एक आध्यात्मिक संगठन हो , आध्यात्मिक नेता, मोओकिची ओकड़ा को बुद्धि र अन्तर्दृष्टि लागू गरेर सबैको लागि स्वास्थ्य, खुशी र सद्भाव बढाउँछ, जसलाई यसका सदस्यहरूले “मेसुऊसमा ” भनेर उल्लेख गर्छन्।
मेसुसामाले ज्योरेईको आध्यात्मिक उपचार, प्राकृतिक कृषिको अभ्यास र कला र सौन्दर्यको प्रशंसा मार्फत रोग, गरिबी र कलहबाट मुक्त संसार सबैको पहुँचमा रहेको सिकाउनु भयो।

संस्थापक को ’boutमा

”यो बिमारीको कारण ले गर्दा मलाई भगवानको विद्यार्थी बन्ने सुअवसर प्राप्त भयो।”
-मेसुसामा

International Headquarters

Shiga, Japan

E-mail: kokusai@shumei.or.jp